สวมใส่เสื้อสีม่วง เทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า”

23

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 2 เมษายน 64 ที่หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล  ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน ทั้งช่วงเช้าและเย็น พร้อมด้วย นางวันทนา  ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชวลิต คำเพ็ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลับแล นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา โดยมี นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่าวัตถุประสงค์ การจัดงานและหัวหน้าส่วราชการ พสกนิกรชาวอุตรดิตถ์ สวมใส่เสื้อสีม่วงร่วมงานดังกล่าวจำนวนมากและร้านของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 32 บูธ

ประสิทธิ์    ผึ้งสุข  จ.อุตรดิตถ์/ รายงาน