ฟื้นฟูระบบนิเวศ หญ้าทะเล เกาะสะเก็ด จ.ระยอง

22

เวลา 11.00 น.วันที่ 2 เมษายน  นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลแปลงที่ 1 จำนวน 2 ไร่ ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยปลูกหญ้าทะเล เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร  บริเวณเกาะสะเก็ด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  โดยมี นายยุทธนา  เจริญวงศ์  กรรมการผู้จัดการบ.บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และเทศบาลเมืองมาบตาพุด นำพนักงานและจิตอาสา ร่วมปลูกหญ้าทะเล โดยการทดลองปลูกเสริมเป็นพื้นที่ 2 ไร่ จำนวน 3,200 กอ บริเวณรอบเกาะสะเก็ด ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 35 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย อนุบาลตัวอ่อน แหล่งหากิน และแหล่งหลบภัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด  โดยเฉพาะ ปูม้า ปลา กุ้งและหอย เป็นต้น ตลอดจนช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่งด้วยเนื่องจากมีรากคอยยึดพื้นดิน

นายยุทธนา  เจริญวงศ์  กล่าวว่า  ระบบนิเวศทางทะเลเป็นระบบที่เกื้อกูงวิถีชีวิตของชาวประมงที่อาศัยจับสัตว์น้ำเป็นอาชีพ  การอนุรักษ์แนวปะการัง  หญ้าทะเล  สาหร่ายทะเล  ตลอดจนสรรพสิ่งในท้องทะเลทั้งมวลล้วนก่อให้เกิดระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์อย่างสลับซับซ้อน ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งหนึ่งเกื้อกูลให้สิ่งหนึ่งดำรงอยู่ได้  สร้างสมดุลให้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

นิตยา   ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน