พช.นครศรี จัดกิจกรรมวันกตัญญู ผู้สูงอายุ

22

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 กิจกรรมประกอบด้วย การสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากอดีตพัฒนาการจังหวัด และข้าราชการบำนาญ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที รวมถึงเป็นการขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดปีอีกด้วย โดยมี นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำอาสาพัฒนา สตรีอาสา และภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ตลอดจนข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรม ณ วัดบุญนารอบ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน