เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดบ้านต้อนรับ เขตปทุมวัน

26

ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วย  ประจวบ น้อยอามาตย์  หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร สำนักเขตปทุมวัน มาเยี่ยมชมพร้อมดูแนวทางดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสถาบันการศึกษา บริเวณ Learning Hub ชั้น 5 โซน D  ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

โดยมี นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นายพงศ์วิกรานต์ วิศรุตโชติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอร์ซ ให้การต้อนรับ พร้อมพาเดินชมการจัดการสถานที่ของแต่ละสถาบัน อาทิ  OnDemand, Monkey Monkey Academic training Center, Sup’k Center และ DA’VANCE  By A’Ping เป็นต้น ซึ่งภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ พบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางภาครัฐกำหนดไว้อย่างดี มีจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าสถาบัน การตรวจวัดอุณหภูมิ จุดเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ บริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์หรือจุดสัมผัสต่างๆ ทุกชั่วโมง และทำความสะอาดห้องเรียนหลังจบคลาสทุกรอบ รวมทั้งรักษาระยะห่าง Social Distancing ในห้องเรียน

ขณะเดียวกัน ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในฐานะเจ้าของอาคารสถานที่ ได้ปฏิบัติตามภายใต้ข้อกำหนดการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ 3 มาตรการหลัก คือ คัดกรอง ป้องกัน ปลอดภัย พร้อมนำนวัตกรรมฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC และระบบกรองอากาศ HEPA Filter ติดตั้งทั่วอาคารศูนย์การค้าฯ เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์หมุนเวียนตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ