แม็คโคร หนุนชาวสวนแตงโมบ้านบุโบย รับซื้อเข้าทุกสาขา

33

 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัด“งานกินแตงโมร่วมใจ เพื่อเกษตรกรไทยสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน”สนับสนุนเกษตรกรจังหวัดสตูล ดันผลไม้ขึ้นชื่อ “แตงโมบ้านบุโบย” เข้าสาขาหลังบูรณาการความร่วมมือเกษตรอำเภอ พัฒนาองค์ความรู้ “การตลาดนำการผลิต”เน้นย้ำคุณภาพปลอดภัย เนื้อกรอบ หวานฉ่ำ ยอดขายโตต่อเนื่อง ปีนี้รับซื้อแล้ว 50 ตันชาวสวนปลื้มมาถูกทาง

นางสาวนฤมล ชุติปัญญาภรณ์  ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้ออาหารสด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนเป็นช่วงที่แตงโมออกผลผลิตมาก โดยเฉพาะแตงโมบ้าน  บุโบย อำเภอละงู จังหวัดสตูล ที่มีความโดดเด่นเนื่องจากมีแหล่งเพาะปลูกใกล้ชายทะเล ซึ่งใต้ผิวดินมีเปลือกหอยที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ แคลเซียม จึงทำให้แตงโมที่มาจากบริเวณนี้มีเนื้อกรอบแดงหวานฉ่ำ

แม็คโครได้บูรณาการความร่วมมือกับเกษตรอำเภอ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร  ในการพัฒนาองค์ความรู้ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิต คุณภาพปลอดภัย มาอย่างต่อเนื่องหลายปีจนเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวมีความเข้มแข็ง สร้างรายได้จากแตงโมบ้านบุโบย อย่างมั่นคง  “แตงโมบ้านบุโบยเป็นผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืน หมู่ 3  ตำบลแหลมสน อำเภอละงู บนพื้นที่มากกว่า 800 ไร่และมีเกษตรในพื้นที่กว่า 200 ครัวเรือน สามารถผลิตแตงโมในขนาดต่างๆ ได้กว่า 1,800    ตัน / ปี  สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งปกติยึดอาชีพทำนาเป็นหลัก

ในปีนี้แม็คโครสามารถรับซื้อแตงโมบ้านบุโบยจากเกษตรกรโดยตรง (Direct Sourcing) ได้ประมาณ50 ตัน และยังมีแผนการรับซื้อเพิ่มขึ้นเป็น 100-150  ตันในปีต่อ ๆ ไป ” “ในช่วงหน้าร้อนอย่างนี้ แตงโมเป็นผลไม้ไทยที่คนนิยมรับประทานกันมาก จึงอยากเชิญชวนผู้บริโภคมาร่วมกันอุดหนุนเกษตรกรไทย ซึ่งแตงโมบุโบยมีวางจำหน่ายในหลายสาขาแล้ว  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมในพื้นที่ ณ แม็คโคร สาขาสตูลด้วยการจัดงานกินแตงโมร่วมใจเพื่อเกษตรกรไทยสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่    2 – 4 เมษายนนี้ พร้อมปล่อยรถคาราวานกระจายไปยังสาขาอื่น ๆ  ที่นอกจากจะสร้างความคึกคัก  กระตุ้นการบริโภคแล้ว ยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรในช่วงวิกฤตโควิด-19ด้วย”นางสาวนฤมล กล่าวอีกว่า “ในช่วงที่ภาคท่องเที่ยวยังไม่กลับมาแม็คโครภาคภูมิใจที่ทำให้เกษตรกรในตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีช่องทางจำหน่ายผลผลิตการเกษตรที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่อง  แม้ว่าในพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบหนักจากสถานการณ์โควิด-19 ก็ตาม