สนามบินสมุยให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

29

เกาะสมุย – เมื่อเร็วๆนี้  สนามบินสมุย ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำโดยนางสาวณัฏฐ์ชยธร ณัฐสุดานิจวิภา ผู้อำนวยการสนามบินสมุย ร่วมมือกับอำเภอเกาะสมุย, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย, โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย, โรงพยาบาลเกาะสมุย, โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ และโรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย 

พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ได้อำนวยความสะดวกจัดทีมแพทย์และพยาบาลมาฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในสนามบินสมุยกลุ่มแรก จำนวน 48 คน  ณ สนามบินสมุย โดยพนักงานกลุ่มดังกล่าวได้เข้ารับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็มเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับเที่ยวบินจากต่างประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการสนามบิน นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่

สำหรับพนักงานสนามบินสมุยในกลุ่มที่ 2 ที่เหลืออีกจำนวน 636 คน จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
เข็มแรก ระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2564 โดยคาดว่าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามบินสมุยจะได้รับการฉีดวัคซีนครบเข็มที่สอง ทั้งหมด100% ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2564