อบรมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่งและทางน้ำรับ สงกรานต์

23

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเสนานุรักษ์ หมวดพลเสนารักษ์ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นพ.เกษม  ตั้งเกษมสำราญ  นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิด “การอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่งและทางน้ำ” เตรียมความพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ พร้อมด้วย พ.อ.สมัย  ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก และ พ.ท.สรารักษ์  ชูสกุล  รอง ผอ.รพ.ศ่ายพิชัยดาบหัก นายศุภมิตร ปาณธูป รอง นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายสมถวิล  แพรขาว  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย กล่าวรายงาน และคณะทำงานฝึกอบรม วิทยากร ผู้เข้าอบรม ร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

นพ.เกษม  ตั้งเกษมสำราญ นพ.สสจ.อุตรดิตถ์  กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ที่ให้การช่วยเหลือจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่งและทางน้ำ ตามหลักวิชาการ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือที่ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดอุตรดิตถ์และเป็นการเตรียมความพร้อมรับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

“จากเส้นทางการคมนาคมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ที่เป็นภูเขาและเป็นจุดที่อาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ และเมื่อปี 2559 เกิดเหตุรถบัสตกเหวที่เขาพลิ้ง ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ 18 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ 20 ราย รวมมีผู้ประสบเหตุทั้งหมด 38 ราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564  ซึ่งกลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงจัดอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่งและทางน้ำขึ้น  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ในเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่งและทางน้ำ ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ จาก อบต.บ้านด่านนาขาม,ตำบลน้ำไคร้  อ.น้ำปาด เทศบาลตำบลน้ำริด,ตำบลบ้านด่านนาขาม  มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ , สมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้ , สมาคมกู้ภัยวัดวังโป่ง , ทีมกู้ชีพ รพ.สต.ห้วยไผ่ ,รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ,สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งสิ้น 50 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก รพ.อุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลป่าเช่าและสนง.สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกด้วย

ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม  2564 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2564 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับสถานที่จริงและปฏิบัติจริง อาทิ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เงื่อนเชือก บรรยายเรื่อง RPM  สาธิตการ set ระบบ โดยทีมวิทยากร แบ่งกลุ่มติดตั้งระบบ  /เชือกบุคคล โรยตัว ฝึกปฏิบัติทางน้ำ  เรื่องการความปลอดภัยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง ที่เขาพลึง ในสถานการณ์จำลอง

ประสิทธิ์    ผึ้งสุข  .จ.อุตรดิตถ์/รายงาน