รับประกาศนียบัตรเหรียญอาสายุติธรรม

40

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรเหรียญอาสายุติธรรม ในงานสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 130 ปี

พ.ต.ต.ดร.ฐิติวัฒน์ ยะชัยมา ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงานผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติเข้ารับประกาศนียบัตรเหรียญอาสายุติธรรมโดยมี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธานพิธี และ รมต.สมศักดิ์ เทพสุทิน ในงานสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 130 ปี         ณ  กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ วันพฤหัสที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.