เอสซีจี นำจิตอาสาปลูกต้นไม้และมอบทุน

39

นายสิทาพัฒน์ เหลืองอร่ามศรี ผู้จัดการส่วนอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมบริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เขียนเรียงความในหัวข้อ “น้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ และชีวิต” มูลค่า 30,000 บาท โดยนายวัชนะ บุญชัย  หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง เป็นผู้รับมอบ และร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ซึ่ง ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมสนับสนุนงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2564 (The World Wetlands Day 2021) พื้นที่ชุ่มน้ำบึงสำนักใหญ่ อ.แกลง จ.ระยอง โดยได้นำจิตอาสาทั้งพนักงานและชุมชนรอบโรงงานร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ชุ่มน้ำ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เขียนเรียงความในหัวข้อ “น้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ และชีวิต” รวมมูลค่า 30,000 บาท เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและชุมชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนขนาดใหญ่ ที่ช่วยลดปัญหาโลกร้อนและภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ (Climate Emergency)

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน