บ.วินเนอร์ยี่เปิดตลาดเครื่องมือ-อุปกรณ์การแพทย์

26

ค่ำของวันที่ 30 มี.ค.64 นายนันทิยะ  ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการเก็บรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิตเพื่อการวิเคราะห์ ที่โรงแรมคามิโอ อ.เมือง ระยอง

นายนันทิยะ  ดารกานนท์ กล่าวว่า บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัย หรือ บำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศ สำหรับให้บริการตรวจสายพันธุกรรมและความผิดปกติของทารกในครรภ์  นอกจากนี้ยังมีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย เช่น เครื่อบงดักจับยุง และแมลงดูดเลือด และชุดกำจัดกากสารเคมีและชีวภาพหกปนเปื้อน

ด้านนายสมศักดิ์  ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมุ่งเน้นที่จะต่อยอดการให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์และก้าวขึ้นเป็นผู้นำมีแผนดำเนินการโครงการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์การเก็บตัวอย่างเพื่อหาเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ที่ผู้หญิงสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเองที่บ้าน  รวมถึงสร้างหอปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เพื่อวิเคราะห์เชื้อในระดับชีวโมเลกุลอัตโนมัติ เพื่อรักษาด้วยเซลบำบัด ซึ่งเป็นวิธีรักษาโรคมะเร็งต่างๆ ในยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นมานานกว่า 5 ปี โดยประเทศไทยได้นรำมาเริ่มใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ปี 2563  ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเปิดให้บริการในโรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนในปี 2565

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน