ร้องศูนย์ดำรงธรรม ได้รับผลกระทบจาก EEC ขอคืนพื้นที่

58

ชาวบ้านในเขตอำเภอบ้านฉาง กว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนจากผลกระทบการขอคืนพื้นที่ในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง

เวลา 10.00 น.วันที่ 23 มี.ค.นายกรณีย์  จวงพันธ์ นายอนุสรณ์  ห้วยหงส์ทอง  นางสาวณิชาภา  เหลืองอ่อน พร้อมเพื่อนร่วมงานประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดระยอง พร้อมเอกสาร เพื่อยื่นร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง กรณีที่ได้รับผลกระทบการขอคืนพื้นที่ในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก มีนายเฉลิมชาติ กองแสง ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองและนางปรียาภรณ์  บุญโกสุม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง มารับหนังสือร้องเรียนดังกล่าว

 

นายกรณีย์  จวงพันธ์ เล่าว่า ตนและพวกได้มาทำงานที่ศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา(แห่งที่2) บมจ.การบินไทย ตั้งอยู่เลขที่ 70/1 ม.2 ต.พลา อ .บ้านฉาง จ.ระยอง เป็นเวลา 24 ปีแล้ว โดยการบินไทยได้เช่าพื้นที่ของราชพัสดุ จะหมดสัญญาในปี 2575  จากนโยบายรัฐบาลมีแผนดำเนินการโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก โดยให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แจ้งมาว่าจำเป็นต้องใช้พื้นที่ศูนย์ซ่อมอากาศยานแห่งที่ 2 ของการบินไทยต้องรื้อถอนออกจากพื้นที่ เพื่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 ในปี 2564 ส่งผลให้ต้องย้ายพนักงานท้องถิ่นที่ประจำอยู่ที่นี่ ไปประจำที่ดอนเมือง กรุงเทพฯ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของตนและครอบครัว ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักอาศัยในแต่ละเดือน ลูกหลานต้องย้ายสถานศึกษา เพราะครอบครัวอยู่ต่างจังหวัด และโอกาสในการทำงานค่อนข้างน้อย อาจทำให้ถูกเลิกจ้างงาน  จึงขอความกรุณาให้ทางคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ตามหลักการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561

นายเฉลิมชาติ  กองแสง หลังรับหนังสือร้องเรียนแล้ว ได้แจ้งให้ผู้ที่มาร้องเรียนทราบว่า เรื่องดังกล่าวตนจะเสนอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับทราบและจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 7 วัน จะทราบผล

นิตยา.ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน