ประชุมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบางสะพาน

25

วันที่ 21 มีนาคม 2564 รศ.ดร.รงศ์  บุญสวยขวัญ ส.ส.เขต 1 นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2564 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบางสะพาน พร้อมมอบทุนการศึกษาอันเป็นดอกผลของกองทุนให้กับบุตรธิดาของสมาชิก และการจับฉลากของรางวัลโดยมีนายภานุวัฒน์ เพชรรัตน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากในฐานะประธานกองทุนกล่าวต้อนรับและรายงานกิจการ

ทั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานประกอบด้วย นายบุญธรรม  มูณี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ส.อ.หญิงเพ็ญศรี  สีคง พัฒนาการอำเภอเมือง นายสัญญา  ปานสังข์ ผอ.รพ.สต.บ้านบางใหญ่ ดร.พริ้ม  บุญถนอม ผอ. โรงเรียนวัดบางตะพาน นางธัญพร  เพชรรัตน์ กำนันตำบลบางจาก ผู้จัดการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบางสะพาน นางสาวสุนิสา จิมีสิก ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาโรบินสันนครศรีธรรมราช และพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางจาก. 1000 กว่าคน ร่วมงานจากนั้นไปร่วมงานการประชุมกลุ่มของกลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมืองเพื่อการแข่งขันกีฬาชนโคที่บ้านกำนันเล็ก เลขจิตร อดีตกำนันตำบลบางจากเผื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเลี้ยงโคพื้นเมืองเพื่อเป็นการแข่งขันกีฬาวจนโคให้มีความเข้มแข็งปราศจากโรคปากเลยเท้าเปื่อยที่เคยนำหารือในสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน