รพ.บ้านโป่ง รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์

67

นพ.ธิติ แสวงธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก คุณวัฒนา – คุณจรรยา จิวประเสริฐ และครอบครัว บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนิราพาธพิธานสำหรับรักษาผู้ป่วย ที่ห้องประสานใจ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านโป่ง ต่อมา

พญ.มนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.บ้านโป่ง บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ ได้แก่ เครื่องจี้และตัดใต้น้ำสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 475,000 บาท และเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 เตียง มูลค่า 25,000 บาท รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 500,000 บาท เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในห้องผ่าตัด โดยมี นางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล พญ.นีรดา กอจิตตวนิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา และ นพ.วุฒิชัย โล่ห์สวัสดิ์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมรับมอบ ที่ห้องผ่าตัด อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี / รายงาน