วัดพระธาตุเชิงชุม บริจาค444เตียงคนไข้ให้ รพ.

28

พระครูสกลวรานุกิจ หรือพระ ดร.สุริยา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร  เปิดเผยว่า ทางวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร โดยพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พระรัตนากรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะสงฆ์  มีโครงการมอบเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ทั้ง 18 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 444 เตียง ๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 4,440,000 บาท เพื่อให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเตียงผู้ป่วยนำไปใช้ประโยชน์ โดยจะทยอยมอบให้จนกว่าจะหมด ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับ รพศ.สกลนคร ไปแล้ว ทั้งนี้ ปัจจัยที่จัดซื้อเตียงได้มาจากการจัดระเบียบบรรดาพ่อค้าแม่ค้าล็อตเตอรี่ ที่ขายล็อเตอรี่ในเขตวัดมาลงทะเบียนไว้ เป็นการช่วยเหลือสังคม ส่วนใครที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ยากจนด้อยโอกาส ก็สามารถมาขอรับบริจาคได้เช่นกัน

 

วัฒนะ แก้วก่า  จ.สกลนคร /รายงาน