“วิไลลักษณ์ พลสระน้อย” คว้าตำแหน่งธิดาภูคา

37

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 17 – 26  มีนาคม  2564 ที่ บริเวณสถานีขนส่งเทศบาลตำบลปัว เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ ชมรมการท่องเที่ยวอำเภอปัว  จ.น่าน จัดงานเทศกาลชมพูภูคาบาน สืบสานตำนานชาติพันธุ์ อำเภอปัว ประจำปี 2564   ซึ่งเป็นงานประจำปีของอำเภอปัว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว   การส่งเสริมผู้ประกอบการ ร้านค้า โรงแรม และประชาชนในพื้นที่ก่อให้เกิดรายได้  อีกยังเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน การจัดขบวนแห่ชาติพันธุ์  มีการประกวดธิดาพญาภูคา มีสาวงามเข้าประกวด 20 คน สร้างความหนักอกนักใจให้กับกรรมการอย่างยิ่งเพราะทุกสาวงามสวยๆเหมือนกันทั้งหมด  ต้องวัดกันที่การตอบคำถามว่าใครจะตอบได้ดีที่สุด

ผลปรากฏว่า รางวัล ชนะเลิศ ธิดาพญาภูคา นางสาว วิไลลักษณ์ พลสระน้อย โดย ปัวนพเก้าผ้าไทย ร่วมกับ แมนดารินคอฟฟี่ ส่งเข้าประกวด  รองอันดับที่ 1 นางสาว รัตนาวดี อันเตวา  แสงทองรีสอร์ต ส่งประกวด รองอันดับที่ 2 นางสาว ชนิดา นิลอุบล  นพค31 ส่งประกวด รองอันดับที่ 3 นางสาว นิชธาวัลย์  ปิงยศ   น่านออโต้เซอร์วิส ส่งประกวด รองอันดับที่ 4นางสาว นุสบา มารินทร์ เมอมอน คาเฟ่ ส่งเข้าประกวดสำหรับตำแหน่ง ขวัญใจมหาชน นางสาว รัตนาวดี อันเตวา มี แสงทอง รีสอร์ต  ส่งประกวด

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน