“อัครเดช” ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำประปา

46

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ตนในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี น.ส.ธิดารัตน์ ศรีบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโป่ง และวิศวกรโครงการของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ได้ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ และติดตามโครงการขยายเขตประปา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยทางคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เร่งรัดติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำประปาจาก 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เป็น 700 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่สถานีผลิตน้ำปลักแรดอำเภอบ้านโป่ง และโครงการวางท่อเสริมแรงดันน้ำจากสถานีผลิตน้ำ ถึงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี  / รายงาน