เชียงราย ประกาศปฏิญญา“เป็นเมืองพระพุทธศาสนา”

47

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 64  ที่บริเวณพุทธมณฑลสมโภช 750 ปี ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  ผศ.ดร.พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย คณะสงฆ์เชียงราย   สมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาเชียงราย  จัดกัน”ประกาศปฏิญญา ให้พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงราย   โดยมี พุทธศาสนิกชน สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  สมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย  พุทธสมาคมอำเภอ สภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ  และองค์กรเครือข่าย รวมกว่า 7,000 คน  แต่งกายด้วยชุดขาวเข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  การเสวนาวิชาการเรื่อง “พระ พุทธศาสนาในประเทศไทยยุคโลกาภิวัตน์” โดยพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) และศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์  และการทอดผ้าป่าระดมทุนดำเนินงานส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย และกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา

นายปรีชา พัวนุกุลนนท์  ประธานสมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาเชียงราย กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ สืบเนื่องจากพระพุทธศาสนา  เป็นศาสนาประจำชาติไทย  กำลังได้รับความกระทบกระเทือนจากภัยคุกคามทั้งภายในและภัยภายนอกพื้นที่   เพื่อคงไว้ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยล้านนา  จึงต้องส่งเสริมพิทักษ์พระพุทธศาสนา ให้คงอยู่อย่างยืนคู่กับประเทศไทย

วีระชัย ปทุมชัย จ.เชียงราย/รายงาน