นักเรียนดูศูนย์การเรียนรู้ฯทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง

61

วันที่ 19 มี.ค. นางสุกฤตา  เพชรหนองชุม  ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง  กรมราชทัณฑ์ ได้นำเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ครูและนักเรียนของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง  ทำกิจกรรมผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการตรง จากการสำรวจ การสังเกต การลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ๆให้กับนักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

นางสุกฤตา  เพชรหนองชุม  กล่าวว่า  เทศบาลตำบลสุนทรภู่ได้นำคณะครู นักเรียน มาทำกิจกรรม โครงการสร้างฝันทันโลก กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง มาศึกษาดูงานในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมทั้งหมด 6 ฐาน 1. ฐานคาร์แคร์  2.ฐานให้อาหารสัตย์ 3.ฐานขี่ม้า 4.ฐานเก็บไข่ไก่ 5.ฐานให้อาหารควายและขี่ควายชมนา 6.ฐานทำอาหารให้หมูหลุม  ซึ่งเด็กๆได้ให้ความสนใจ สามารถลงมือทำด้วยตนเอง  ซึ่งทางทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง ยินดีต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชมทุกคน