กรรมาธิการการเกษตรฯ พบชาวประมงระยอง

57

วันที่19มีค64 นางกันตวรรณ ตันเถียร ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการประมงจังหวัดระยอง ที่ทำการสมาคมประมงระยอง  โดยจะรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของผู้ประกอบการประมง นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป โอกาสนี้ผู้แทนผู้ประกอบการประมงได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องผ่านประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติด้วย

ภายหลังรับฟังปัญหาตลอดจนเสียงสะท้อนถึงความเดือดร้อนจากผู้แทนประมงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะได้ล่องเรือดูสภาพข้อเท็จจริงปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมงในจังหวัดระยอง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลพ่วงการดำเนินนโยบายประมงแห่งชาติของรัฐบาล บริเวณปากแม่น้ำระยอง ซึ่งมีเรือประมงขนาดใหญ่จำนวนหลายร้อยลำจอดเทียบตามท่าแพปลาเต็มตามสองฝั่งแม่น้ำ ไม่สามารถออกไปทำประมงได้

นายพรศักดิ์ แย้มกลิ่น นายกสมาคมประมงระยอง กล่าวว่า ปัญหาประมงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทางเดียวที่จะแก้ไขคือ ต้องมีการพิจารณาทบทวนนโยบายประมงแห่งชาติใหม่ เพราะนโยบายประมงของชาติที่ออกมาบังคับใช้ในเวลานี้ ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหา แต่เป็นการสร้างปัญหาให้แก่ชาวประมง ซึ่งหากยังไม่เร่งพิจารณาทบทวนนโยบายประมงของชาติใหม่แล้ว เชื่อว่ากิจการประมงล้มสลายแน่นอน เพราะทุกวันนี้ผู้ประกอบการตายเกือบหมด หรือที่ยังหลงเหลืออยู่เพียงรอวันตายเท่านั้น

ปัจจุบันเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดระยอง มีจำนวน 820 ลำ ต้องจอดเทียบท่าไปแล้ว 70 เปอร์เซ็นต์ ที่ยังเหลือและยังดิ้นรนต่อสู้ทำประมงเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน