เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมยินดีเปิดร้านเจริญรัตน์ ชั้น 3 โซน A

34

นางสาวสหัพย์ภัค โชควิจิตรกุล (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายอภิชิต เจริญรัตนพร (กลาง) เจ้าของร้านเพชร เจริญรัตน์ เนื่องในโอกาสเปิดร้านใหม่ ณ ชั้น โซน ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ตอกย้ำความเป็นอาณาจักรร้านเพชรร้านทองที่มีร้านให้บริการลูกค้ามากที่สุดในจุดเดียว เมื่อเร็ว ๆ นี้