ผู้ว่าฯ นำเก็บขยะหาดแหลมเจริญ-หาดแสงจันทร์-หาดสุชาดา

50

เวลา 09.00 น. วันที่ 18 มี.ค. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง นำประชาชนทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดชายหาดแหลมเจริญ-หาดแสงจันทร์-หาดสุชาดา ระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม รอง ผวจ.ระยอง นายอินทรี เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง ดร.วิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง น.ส.ศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ ผู้จัดการส่วนหน่วยงานกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ตัวแทนกลุ่มปตท.นายนรินทร์ สุนทรเวชพงษ์ เจ้าหน้ากิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม ที่บริเวณประภาคารระยอง แหลมเจริญ อ.เมือง จ.ระยอง

จากกรณีที่มีขยะพัดพามาจากทะเลขึ้นฝั่งที่จังหวัดระยองเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง จังหวัดระยองโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดระยองจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อปรับภูมิทัศน์และชายหาดให้สะอาดสวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะที่ตกค้างในทะเลให้กับประชาชนและเยาวชน สำหรับขยะที่เก็บได้ไปคัดแยกและรีไซเคิลแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองได้เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ดังนั้นนักท่องเที่ยวก็ต้องการเห็นธรรมชาติที่สวยงาม ชายหาดที่สะอาด ซึ่งในช่วงนี้มีมรสุมทำให้ขยะที่ตกค้างในทะเลพัดเข้าฝั่งเป็นจำนวนมาก จึงได้เชิญชวนประชาชนที่อยู่ริมชายหาดและนักเรียนโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการกับปัญหาขยะทั้งบนบกและในทะเล ส่วนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจยังจัดอย่างต่อเนื่อง

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน