ททท.ระยองร่วมจัด Columbia Trail Master Thailand

75

วันที่ 18 มี.ค. นายอัครวิชย์  เทพาสิต ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานระยอง และผู้แทนของ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองนำคณะผู้บริหาร Columbia trail  เยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง เตรียมรับการจัดกิจกรรม Columbia Trail Master Thailand ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 64 ที่จังหวัดระยอง

นายอัครวิชย์  เทพาสิต กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Columbia Trail Master Thailand ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 ก.ค.64 นั้น เราพร้อมที่จะรองรับสำหรับนักกีฬา 3,500 คน และผู้ติดตามรวมแล้ว กว่า 6,000 คน ที่ จะเดินทางมา ท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรม ในจังหวัดระยอง คาดว่าจะมีการพักค้างคืนเฉลี่ยอย่างน้อย คนละ 1 คืน โดยทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จะจัดโปรโมชั่นห้องพักราคาพิเศษให้กับนักท่องเที่ยว นักกีฬา และผู้ติดตามที่เดินทางมาแข่งขัน Columbia Trail Master Thailand โดยจะจัดให้มีการทำ Trail Clinic ทดสอบเส้นทางก่อน 1 เดือน คือ 15 มิถุนายน- 15 กรกฎาคม 64 เพื่อให้นักกีฬา และผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวทดสอบสนามในพื้นที่ ล่วงหน้า  เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองให้กลับมาเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญอีกครั้ง

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง /รายงาน