ทต.มาบข่า แจกไข่ไก่ขอบคุณผู้เสียภาษี

28

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.เวลา10.00น. ที่เทศบาลตำบลมาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลมาบข่าเผยว่าสำหรับไอเดีย  การชักจูงและเชิญชวนให้ประชาชนออกไปชำระเสียภาษี ของเทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยได้นำไข่ไก่ ซึ่งเป็นผลิตผลจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร.9 ของเทศบาลตำบลมาบข่า เพื่อเป็นที่ระลึกและเพื่อแทนคำขอบคุณที่ร่วมชำระเสียภาษีแก่เทศบาล อีกทั้งเป็นการแบ่งปันผลผลิตที่ได้จากศูนย์เรียนรู้ไปสู่ประชาชนได้บริโภค

นางสาวสุมาพร สิทธิมาตย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลมาบข่าผู้ดูแลโครงการ เล่าว่า สำหรับไข่ไก่ที่นำมาแจกแก่ประชาชนนั้น เป็นผลิตผลจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร.9 ของเทศบาลตำบลมาบข่า ที่ได้นำหลักแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 มาดำเนินการบนเนื้อที่ 5 ไร่ นอกจากจะมีการเพาะเลี้ยงไก่ไข่แล้ว ยังมีพืชผักสวนครัว พืชผลต่าง ๆ ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นที่ปลูกหมุนเวียนไว้ในศูนย์ฯ โดยเทศบาลตำบลมาบข่า จะนำผลิตผลที่เกิดขึ้นส่งต่อถึงมือประชาชนในพื้นที่ได้นำไปบริโภคในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากจะเก็บผลิตผลออกไปเยี่ยมเยียนแจกให้แก่ประชาชนตามชุมชนได้บริโภคแล้ว ยังได้แบ่งส่วนหนึ่งนำมาแจกมอบเป็นที่ระลึกและแทนคำขอบคุณการให้กับประชาชนที่มีส่วนร่วมในการชำระเสียภาษีกับทางเทศบาลให้ติดไม้ติดมือกลับไปด้วย อย่างเช่นช่วงนี้ได้เพาะเลี้ยงแม่ไก่ไข่ไว้ประมาณ 200 ตัว และสามารถเก็บผลิตผลจากแม่ไก่ที่ไข่ออกมาได้วันละกว่า 100 ฟอง รวบรวมนำมาแจกแก่พี่น้องประชาชนที่มายื่นชำระเสียภาษีกับทางเทศบาล ซึ่งนอกจากจะเป็นของที่ระลึกและแทนคำขอบคุณจากเทศบาลแล้ว ยังเป็นการแบ่งปันในภาวะสถานการณ์ระบาดโควิด19 ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามสำหรับไข่ไก่ที่แจกแก่ประชาชน จะแจกมอบให้ตามจำนวนเงินชำระเสียภาษี โดยจะเริ่มตั้งแต่  6 ฟอง ไปจนถึงแผง หรือถัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณจากเทศบาล ที่ประชาชนร่วมมือกันเสียภาษีบำรุงท้องที่ งานนี้ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการชำระเสียภาษีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษีป้าย ภาษีอาคาร สิ่งปลูกสร้าง การชำระค่าน้ำประปา กับทางเทศบาล จะได้รับการของที่ระลึกเป็นไข่ไก่ เพื่อแทนคำขอบคุณ

นิตยา   ทุมมานนท์  จ.ระยอง /รายงาน