อ.แม่สะเรียง ถอดบทเรียน ไฟป่าและหมอกควัน

52

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ จนท.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ปกครอง อ.แม่สะเรียง จนท.ตำรวจ สภ.แม่สะเรียง สภ.เสาหิน สภ.ท่าตาฝั่ง  และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามแผนการควบคุมไฟป่า พร้อมเน้นย้ำการทำงานบรูณาการร่วมกัน การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยประสานความร่วมมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ การถอดบทเรียนเพื่อรับทราบผลการดำเนินการและการแก้ปัญหา ณ บริเวณหอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ นายอำเภอแม่สะเรียงยังรับฟังสรุปสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ช่วงบริหาจัดการเชื้อเพลิง ระดับอำเภอแม่สะเรียงในปัจจุบัน และวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดจุดความร้อนสะสมในห้วงห้ามเผาเด็ดขาด โดยปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับขอบเขตพื้นที่บนภูเขาสูงชัน ความยากลำบากในการเข้าดับไฟป่า กำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งประกาศห้ามเผาเด็ดขาดฉบับที่ 2 โดยฝากส่วนราชการช่วยชี้แจงกับประชาชน และหน่วยงาน ด้านสภาพปัญหาด้านพื้นที่ ขนาดของพื้นที่และความยากลำบากในการเข้าดับไฟป่า  เน้นย้ำเรื่องการวางกำลังพล ในจุดต่างๆ เพื่อติดตามเฝ้าระวังไฟป่า ประสานแต่ละหน่วยให้ดีเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองให้ครอบคลุมมากที่สุด

ศูนย์อำนวยการควบคุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่าแม่ฮ่องสอน ได้รายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 16 มีนาคม 2564  จุดความร้อนในระบบ Viirs จำนวน 9,113 จุด (สูงสุดที่อำเภอแม่สะเรียง 2,843 จุด) คุณภาพอากาศประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564 ค่า PM2.5 เท่ากับ 102 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลต่อสุขภาพ

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน