พ่อเมืองลับแลเปิดงานพระยาพิชัยดาบหัก

47

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 17 มีนาคม 64 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก นายผล ดำธรรม  ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 พร้อม  นางวันทนา  ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายภิพัช  ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์(1)  กล่าววัดถุประสงค์การจัดงาน และนายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์(2) หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

ในภาคเช้า เวลา 07.00 น. นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ในการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 ต่อด้วยพิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์ พิธีไหว้ศาลเพียงตา ตามลำดับ เป็นการระลึกถึงวีรกรรมที่กล้าหาญของพระยาพิชัยดาบหัก และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้การจัดงานในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตลอดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 17-26 มีนาคม 2564ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมผู้ร่วมงาน ได้ร่วมกันกล่าวสดุดีเกียรติคุณพระยาพิชัยดาบหัก ทหารเอกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยตลอดจนทหารกล้าทุกท่าน ผู้พลีชีพรักษาแผ่นดินไว้จนดำรงความเป็นชาติไทยถึงปัจจุบัน

ส่วนภาคเย็น ตั้งแต่เวลา 14.30 น.เคลื่อนขบวนแห่เครื่องบวงสรวงขบวนเทิดเกียรติและขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมฯทุกหน่วยงานไปตามเส้นทางที่กำหนด อย่างยิ่งใหญ่ สมเกียรติพระยาพิชัยดาบหัก ทหารเอกคู่บารมีพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการเทิดเกียรติพระยาพิชัยดาบหัก ที่ต่อสู้กับข้าศึกแบบตะลุมบอนจนดาบหัก จึงได้รับสมญานามว่า “พระยาพิชัยดาบหัก” เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2316 นับเป็นปีที่ 248 ซึ่งการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2564 ได้มีการเลื่อนการจัดงานเนื่องการช่วงเดือนมกราคม 2564 มีการระบาดของโรคโควิด-19 จึงมาจัดในวันที่ 17-26 มีนาคม 2564 โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับกิจกรรมในวันเปิดงานบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ชมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ ขบวนศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดอุตรดิตถ์ เมือง 3 วัฒนธรรม ไทยกลาง ล้านนา และล้านช้าง ทั้ง 9 อำเภอ  การออกร้านกาชาด การออกร้านของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหัก การเดินแบบผ้าไทย และชมศิลปินนักร้องอีกมากมาย

ทั้งนี้ การประกวดขบวนศิลปวัฒนธรรม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอทองแสนขัน เงินรางวัล 250,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอตรอน เงินรางวัล 150,000 บาท และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอฟากท่า เงินรางวัล 100,000 บาท และ อีก 6 อำเภอที่เหลือได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 50,000 บาท ซึ่งเงินรางวัลการประกวดในปีนี้มอบในรูปแบบโครงการพัฒนาอำเภอมูลค่ารวมทั้งสิ้น 750,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนา ร่วมถึงแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในอำเภอต่อไป

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/ รายงาน