ทำสื่ออักษรเบลล์ ช่วยผู้บกพร่องทางสายตา

43

นางสุนทรี ถั่วทอง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง น.ส.ศิรดา บุณยสุขานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายณรงค์ แสงดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขรับมอบกล่องยูเอชทีจากนักเรียนของโรงเรียนอุดมวิทยา ที่นำมาบริจาค จำนวน 67.20 กิโลกรัม เพื่อนำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม ตามโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” โดยมี น.ส.เจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผอ.ร.ร.อุดมวิทยา เป็นตัวแทนมอบ ที่โรงเรียนอุดมวิทยา อ.บ้านโป่ง

น.ส.ศิรดา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ขอบริจาคผลิตภัณฑ์กล่องนมหรือกล่องน้ำผลไม้ (ยูเอชที) ตามโครงการ “พี่มีกล่อง น้องขอนะ” เปลี่ยนกล่องยูเอชทีในมือ ใช้ทำสื่ออักษรเบรลล์ มอบให้น้องผู้มีความบกพร่องทางสายตาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ โดยการนำกล่องยูเอชทีที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาแกะกล่องให้แบน กลั้วน้ำให้สะอาดแล้วตากไว้ให้แห้ง เก็บรวบรวมก่อนนำมาบริจาค จะเป็นการร่วมกันคัดแยกขยะรีไซเคิลจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และยังสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อีกทางหนึ่งด้วย ประชาชนทั่วไปสามารถนำกล่องนมที่ไม่ได้ใช้แล้วทำตามวิธีข้างต้น แล้วนำมามอบให้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ได้ในวันและเวลาราชการ.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี / รายงาน