รพ.บ้านโป่ง เปิดเจาะเลือดนอกหน่วย ลดความแออัด

51

นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พญ.มนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ ร่วมเปิดโครงการ “การบริหารจัดการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกหน่วยบริการ” เน้นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยกลุ่ม NCD เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด ที่ผ่านระบบนัดล่วงหน้า รับบริการได้ทุกสิทธิ อาทิ สิทธิบัตรทอง ข้าราชการ และประกันสังคม

นพ.ธิติ กล่าวว่า โรงพยาบาลบ้านโป่ง เปิดให้บริการเจาะเลือดนอกหน่วยงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  ป้องกันการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ เพิ่มความสะดวกสบาย และลดความแออัดภายในโรงพยาบาล โดยผู้รับบริการที่ได้รับใบเจาะเลือดแล้ว สามารถมารับบริการก่อนมาพบแพทย์ภายใน 7 วัน ที่หน่วยเจาะเลือดสาขาย่อย อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (7 ไร่) ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง ตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่งานประชาสัมพันธ์ หมายเลข 032222841- 46 ต่อ 0

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน