ประชุมวิชาการสัญจร “ วิกฤติโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย “

79

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการรพ.น่าน เปิดเผยว่า  ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้  นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขต 1 กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการสัญจรให้กับโรงพยาบาลในเขต 1, 2 และ 3 โดยโรงพยาบาลน่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม มีกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ให้ความรู้ด้านวิชาการ     การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ ให้แก่แพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์  ในการดูแลผู้ป่วยและลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  จึงจัดการประชุมวิชาการสัญจร ผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย

  1. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
  2. นพ.เอนก กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก
  3. นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
  4. พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน เวลา 13.30 น. ณ โต๊ะแถลงข่าวหน้าห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น  จ.น่าน/รายงาน