ขายบัตรหว่านแหจับปลาหาทุนพัฒนาหมู่บ้าน

50

ผวจ. มหาสารคามเปิดหนองน้ำสาธารณะ นำทีมเซียนหว่านแห  ซื้อบัตรการกุศลจับปลา หารายได้พพัฒนาหมู่บ้าน  โรงเรียน วัด   ได้ยอด3 แสนกว่าบาท มีกิจกรรมเวทีกลางน้ำให้ชมหมอลำฟรี    

15 มี.ค.64 ที่ ริมหนองใหญ่ บ้านนาเลา ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม มหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์  ตงศิริ ผวจ.มหาสารคาม พร้อมคณะข้าราชการ เป็นผู้เปิดหนองน้ำธรรมชาติประจำหมู่บ้าน พร้อมจำหน่ายบัตรการกุศลให้กับ บรรดาเซียนมือหว่านแห จับปลา ที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศ กว่า พันคน ร่วมหว่านจับปลากันอย่างคึกคัก.ในพื้นที่กว่า 30 ไร่ ที่คณะกรรมการหมู่บ้านเปิดจำหน่ายบัตรครั้งนี้  โดยคิดค่าธรรมเนียม    บนฝั่งรายละ 200  บาท แต่หากยืนบนแพกลางน้ำจะคิดเพิ่มเป็น 400 บาท และนำรายได้ให้กับหมู่บ้านเพื่อสมทบทุนนำไปพัฒนาหมู่บ้าน วัด โรงเรียน  มีหมอลำซิ่งกลางน้ำ เวทีถาวร เล่นให้ชมและฟังฟรี  และจะปิดหนองน้ำเวลา  17.00น.

นายสุชาติ  ศรีสังข์   แกนนำในการจัดมหกรรมจับปลาการกุศล บ้านนาเลา ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม มหาสารคาม กล่าวว่า  การเปิดให้ผู้คนนำเครื่องมือ มาทอดแหจับปลาการกุศล   เพื่อหารายได้ให้กับหมู่บ้านนำไปพัฒนาหมู่บ้าน วัด โรงเรียน โดยใช้หนองใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะบ้านนาเลา ปีนี้คึกคักมากเซียนแหมากันเป็นจำนวนมากนับ 1000 ราย เพราะปีที่แล้วติดพิษโควิด-19ทำให้ไม่ได้จัดงาน ทำให้ปีนี้พอเปิดหนองน้ำจึงมีเซียนแหมาเป็นจำนวนมาก ทำให้เก็บเงินรายได้ ถึง 328,800 บาท มากกว่าปี 62 ที่ได้ 95,200 บาท ถึง 3 เท่า ซึ่งในแต่ละปีชาวบ้านนำเงินรายได้ ซื้อปลามาปล่อย พร้อมจัดเวรยามผลัดเปลี่ยนมาเฝ้าดูแลและให้อาหาร ทำให้ปลาที่หนองน้ำแห่งนี้มีปลาตัวใหญ่จนสามารถจับได้แล้ว

บรรยากาศของการหว่านแหหาปลา มีตลอดทั้งวัน   มีมือหว่านแห ต่างพากันทราบข่าวต่างมาซื้อบัตรจับปลาการกุศลอย่างคึกคัก โดยนำแหของตนเองพร้อมทักษะความชำนาญมาร่วมเหวี่ยงจับปลากันเต็มหนองใหญ่ ส่วนปลาที่ได้มีหลากหลายชนิด เช่น ปลานวลจันทร์ ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาชะโด  ปลานิล  ปลายี่สก มือแหบางรายจับได้ปลาตัวใหญ่ชั่งได้ 4-7 กิโลกรัม มีพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านมารอซื้อปลาบ้านกลับบ้านจากผู้จับปลาได้ สร้างบรรยากาศการที่ดี ยิ้มแย้มกันถ้วนหน้าขณะที่แลกเปลี่ยนสินค้ากัน บางกลุ่มมากันเป็นครอบครัวที่มานั่งลุ้นกันอย่างล้นหลาม

ทีมข่าว จ.มหาสารคาม  รายงาน