สาวเชียงกลางชนะใจคว้าตำแหน่งนางสาวน่าน

151

ค่ำวัน ที่ 13 มีนาคม 2564 ณ บริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน บริเวณเวทีกลาง งานของดีเมืองน่าน  โดยมี นายนิพันธ์  บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธาน ในการจัดประกวดนางสาวน่าน ของจังหวัดน่าน วัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนางสาวน่านประจำปี 2564 และเป็นตัวแทนในการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดน่าน  โดยมีสาวงามสมัครเข้าประกวดจำนวน 31 คน  มีรางวัล นางงามผิวเนียน สาวหน้าสวย ขวัญใจสื่อมวลชน รางวัลขวัญใจมหาชนและนางสาวน่านประจำปี 2564  ผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับ มงกุฎเพชรและสายสะพาย พร้อมเงินรางวัลและตั๋วเครื่องบิน น่าน-กรุงเทพฯไปกลับ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน สวมมงกุฎ และสายสะพายให้นางสาวน่านประจำปี 2564 มีนายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประธานพิธีมอบเงินรางวัลและขันน้ำพานรองให้นางสาวน่านและรองนางสาวน่านประจำปี 2546

ผลการประกวดนางสาวน่าน งานประจำปีและของดีเมืองน่าน 2564 รางวัลแต่งกายชุดพื้นเมืองน่านประยุกต์ ได้แก่ หมายเลข 4 นางสาวณัฐมล มงคลวิสุทธิ์ ผู้ส่งเข้าประกวด  อำเภอเมืองน่าน ได้รับเงินรางวัล 8,000บาท รางวัลสาวหน้าสวย ชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 18 นส.พีรยา ใจทา ผู้ส่งเข้าประกวด อ.นาหมื่น ได้รับเงินรางวัล 5,000บาท  รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ หมายเลข 23 นส.วริศรา ช่างกันทา ผู้ส่งเข้าประกวด อ.นาน้อย ได้รับเงินรางวัล 8,000บาท รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ หมายเลข 7 นส.แคทเธอรีน นุโบรเทน ผู้ส่งเข้าประกวด กรมทหารพราน 32 ได้รับเงินรางวัล 5,000บาท รางวัลแม่ญิงน่านนุ่งซิ่นงาม  (ชุดพิธีการ) ได้แก่ หมายเลข 10  นส.นพมาศ เทพอินทร์ ผู้ส่งเข้าประกวด อ.เชียงกลาง ได้รับเงินรางวัล 5,000บาท  และผลการประกวดนางสาวน่าน งานประจำปีและของดีเมืองน่าน 2564 นางสาวน่านประจำปี 2564ได้แก่หมายเลข 10  นส.นพมาศ เทพอินทร์ ผู้ส่งเข้าประกวด อ.เชียงกลาง  รองอันดับ 1 หมายเลข 7 นส.แคทเธอรีน นุโบรเทน  รองอันดับ2 หมายเลข 5 นางสาวกนกวรรณ ศรีปัญญา รองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวชุดามาศ เพ็งบุญ  และรองชนะเลิศอันดับ 4 นางสาว ประกายกาญจน์ มงคล

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน