ส.ส.ราชบุรี มอบถุงยังชีพช่วยกลุ่มเปราะบาง.

87

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง มอบหมายให้ ทีมงานผู้ช่วย ส.ส. ประสานกับ นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ร่วมกันบูรณาการเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 57 ราย พื้นที่อำเภอบ้านโป่ง ตามที่มีผู้ประสานงานเข้ามา  โดยทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบถุงยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค บางส่วนทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปแจกถึงบ้านพักอาศัย และบางส่วนได้มารวมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ตามสโลแกน “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน