GPSC สนับสนุนตู้เก็บวัคซีนโควิด-19

36

วันที่12 มี ค.64 นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. มอบตู้แช่จัดเก็บวัคซีนโควิด-19 จำนวน 4 เครื่อง ให้กับสถานพยาบาลรัฐ เพื่อนำไปเก็บรักษาวัคซีนให้ได้ประสิทธิภาพ ในพิธีมอบตู้เก็บวัคซีนและอุปกรณ์ Monitoring 77 จังหวัด “FTI ช่วยชาติสู้ COVID-19”  โดยมอบตู้เก็บวัคซีนและอุปกรณ์ Monitoringให้แก่สถานพยาบาลรัฐ 77 จังหวัดทั่วประเทศ  มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการรับมอบ ที่ห้องชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 ตึกสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน