สบอ.16 ประชุมเข้มงวดเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน

49

13มี.ค.64 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง โดยได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภายหลังพบสถิติจุดความร้อนสูงโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอแม่สะเรียง ประกอบไปด้วย ตำบลแม่ยวม ตำบลแม่คง และ ตำบลเสาหิน  พร้อมให้เจ้าหน้าที่สืบเสาะค้นหาสาเหตุไฟที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ป่า เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรคมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

โดยวิเคราะห์แล้วพบว่าปัญหาอุปสรรคที่สำคัญในการดับและควบคุมไฟ คือสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชัน ส่งผลให้เดินทางเข้าสกัดดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งทาง สบอ.16 แม่สะเรียง  ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติการดับไฟป่า ซึ่งนายโยธิน จงบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้กำชับเน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้มงวดเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนตรวจสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบและงดเผาเด็ดขาดเพื่อเป็นการลดภาวะหมอกควันที่ปกคลุมหนาแน่นในช่วงนี้ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้  จ.แม่ฮ่องสอน มีสถานีควบคุมไฟป่า 6 แห่ง  แต่ละแห่ง ปฏิบัติการตามแผนเตรียมการ แผนรับมือ และแผนความร่วมมือ ตามสถานการณ์ ซึ่งทางหน่วยฯมีการติดตามจุดความร้อนต่อเนื่อง และได้หน่วยงานเสือไฟจาก จ.ขอนแก่นเดินทางมาช่วยเหลือเพื่อบูรณาการกำลังกระชับพื้นที่ในการเข้าดับไฟ ร่วมกับใช้ 5 ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหา สร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน เข้มงวดเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน พร้อมใช้ มาตรการเพิ่มเติมออกประกาศปิดป่า เพื่อควบคุมการเข้าออกของราษฎรในพื้นที่อุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน พร้อมปิดประกาศ บทลงโทษตามกฎหมาย ส่วนสาเหตุไฟป่าส่วนใหญ่ เกิดจากการหาของป่า และเผาเพื่อทำการเกษตร

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน