คิกออฟ ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ร้อยแก่นสารสินธุ์

46

เลขานุการ รมว.สาธารณสุข ติดตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และ Kick off นโยบายกัญชาทางการแพทย์ 4 จังหวัด ตอนกลางอีสาน ร้อยแก่นสารสินธุ์ โครงการปลูกกัญชาครัวเรือนละ 6 ต้นในชุมชน เพื่อใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

13 มี.ค.64 ที่ แปลงปลูกกัญชากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรช่วยชีวิตพิชิตโรค แปรรูป และจำหน่ายครบวงจร ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการกัญชาทางการแพทย์ โครงการชาวมหาสารคามสุขภาพดี เศรษฐกิจดี ขับเคลื่อนไปด้วยกัญชา โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคามร่วมกับ  นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ สสจ. มหาสารคาม ผอ.รพ.มหาสารคาม ผอ.สปสช. และผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 7 หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จำนวน 500 คน เข้าร่วมงาน ซึ่งโครงการนี้เป็นการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นทางเลือกการสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกร และเป็นพื้นฐานสำคัญของการผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในอนาคต  ซึ่งมีประโยชน์หลายด้าน ทั้งปลูกจำหน่าย ปลูกเป็นสมุนไพรรักษาโรค ภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับกัญชา กัญชง นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากกัญชา โดยบุคลากรของ อบจ.มหาสารคาม ร่วมกับทาง สาธารณสุขจังหวัด พี่น้องที่สนใจปลูกกัญชา กัญชง ติดต่อได้ที่ อบจ.มหาสารคาม 0899401991

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าสำหรับผลการดำเนินงานตามนโยบายกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ของเขตสุขภาพที่ 7 ที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น  โครงการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข อาทิเช่น โครงการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน สำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชน และโครงการปลูกกัญชาครัวเรือนละ 6 ต้นในชุมชน เพื่อใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นต้น หลังจากนั้นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เยี่ยมชม นิทรรศการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน ของคณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเยี่ยมโรงเรือนปลูกกัญชาและโรงเพาะชำกัญชา

ทีมข่าวมหาสารคาม รายงาน