เชิญทอดผ้าป่าหารายได้จัดซื้อเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ

53

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ที่4 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ปัจจุบันทางโรงพยาบาลไม่มีเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ (Auto CRP) สำหรับใช้เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติให้รอดพ้นจากการเสียชีวิตได้ ซึ่งหากทางโรงพยาบาลมีเครื่องปั๊มหัวใจก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดพ้นจากการเสียชีวิตได้เป็นจำนวนมาก กรณีนี้ถ้าจะรองบประมาณของทางราชการก็ต้องใช้เวลาและไม่สามารถบอกได้ว่าจะได้ในปีงบประมาณใด เครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าวนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ชนบทห่างไกลจากโรงพยาบาลประจำจังหวัด ดังนั้นคณะผู้ดำเนินการจึงเห็นว่าควรที่จะจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เป็นการหารายได้จากผู้มีจิตศรัทธาและตั้งใจทำบุญ เพื่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ก็นับว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมกันบริจาคทรัพย์ นำรายได้มอบให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อการจัดซื้อเครื่องปั๊มหัวใจดังกล่าวต่อไป โดยจะทำการทอดผ้าป่า ณ.วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข รายได้ทั้งหมดมอบให้ทางโรงพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 (แรม 14 ค่ำ เดือน 4) ตั้งองค์ผ้าป่า ณ วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 (แรม 15 ค่ำ เดือน 4) เวลา 10.00 น. ทอดผ้าป่า

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน