แอกซ่าประกันภัยมอบทุนสร้างอาชีพให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทย

37

คณะผู้บริหาร บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมและมอบทุนสนับสนุนกิจกรรม “แอกซ่า สร้างงาน สร้างอาชีพ” ให้แก่ศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกไทย ภายใต้มูลนิธิออทิสติกไทย ในการจัดทำหลักสูตรบาริสต้าระยะสั้นสำหรับบุคคลออทิสติก เป็นระยะเวลา 3 เดือน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม “Art Story by Autistic Thai” และธุรกิจร้านกาแฟและเครื่องดื่ม “For All Coffee” ที่ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มบุคคลออทิสติก อันเป็นการมอบโอกาสให้แก่บุคคลออทิสติกรุ่นใหม่ได้รับการฝึกอบรมที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง

กิจกรรมเพื่อสังคมนี้สอดคล้องกับพันธกิจหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของแอกซ่าที่มีเป้าหมายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์โดยช่วยปกป้องสิ่งสำคัญในชีวิตของทุกคน