กาชาดมหาสารคาม เร่งช่วยราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย

31

วันที่ 10 มี.ค. 2564นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอแกดำ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อคืนวันที่ 7 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

จากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564  เวลาประมาณ 18.00 – 19.00 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อน มีฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงพัดบ้านเรือน และโรงเรือนสัตว์ของราษฎรในพื้นที่ 4 ตำบล ของอำเภอแกดำ ได้รับความเสียหาย ได้แก่ ตำบลหนองกุง ได้รับความเสียหาย จำนวน 6 หมู่บ้าน 50 ครัวเรือน, ตำบลวังแสง  ได้รับความเสียหาย จำนวน 6 หมู่บ้าน 31 ครัวเรือน, ตำบลมิตรภาพ ได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หมู่บ้าน  7 ครัวเรือน และตำบลแกดำ ได้รับความเสียหาย จำนวน 1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือน  รวมทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน 89 ครัวเรือน

ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่ มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการและกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หากเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ขอให้ร่วมมือกันในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อผู้นำชุมชน หมู่บ้าน และทางราชการเพื่อการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วต่อไป

ทีมข่าว/มหาสารคาม