ศปก.ฟป.อช.ดอยภูคาเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่า

38

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ช่วงเวลาตั้งแต่ 10.30 – 18.45 น.นายศุภวัฒน์  มะทะ หน.สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคาพร้อม จนท.ศปก.ฟป.อช.ดอยภูคาประกอบด้วย จนท.สถานีฯดอยภูคา จนท.อช.ดอยภูคา จนท.หน่วยจัดการต้นน้ำขว้าง พร้อมด้วย และ ราษฎรเครือข่ายฯไฟป่าในท้องที่ตำบลศิลาแลง และตำบลวรนคร ร่วมกันควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบ ออกตรวจสอบกลุ่มควันในป่าปุกกองข้าว/สันหลวง/ขุนห้วยหินลับ(ห้วยตื๋น) พื้นที่อุทยานฯดอยภูคา ท้องที่บ้านผาเวียง-บ้านใหม่ภูคา-บ้านน้ำดั้น ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน  ปรากฎว่าเป็นควันไฟจากขอนไม้/ตอไม้ และได้ควบคุมไฟให้ดับ

จนท.สถานีฯดับไฟป่าจำนวน 1 ครั้ง โดยร่วมกับ จนท.อช.ดอยภูคา จนท.หน่วยฯต้นน้ำขว้าง และราษฎรเครือข่ายฯไฟป่า บ้านนาแล บ้านศาลา บ้านดอนชัย ต.ศิลาแลง บ้านมอน บ้านดอนแก้ว ต.วรนคร ดับไฟป่าขุนห้วยเย็น-ขุนห้วยหินลับ ท้องที่บ้านดอนชัย ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน  ตรวจพบโดยลาดตระเวนไฟ ศปก.อช.ดอยภูคา เป็นพื้นที่เสียหาย 25 ไร่ ชนิดป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณ สาเหตุเกิดจาการจุดไฟเพื่อหาของป่า โดยนายสงัด อินปา

จนท.สถานีฯเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องไฟป่า,เทคนิคการดับไฟป่า,อุปกรณ์ดับไฟป่า,การป้องกันไฟป่า ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมีนายคเณศ  คำนนท์ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด จนท.สถานีฯได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ปกครองโดยมีนาย คเณศ  คำนนท์ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติและทางจนท.ปภ.สาขาเชียงกลางนำโดยนายจำรัส  อินแก้ว พร้อมชาวบ้านบ้านใหม่หมู่6ต.ห้วยโก๋นอ.เฉลิมพระเกียรติร่วมกันดับไฟป่าข้างทางเส้นทางทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียติ  พื้นที่เสียหาย 10 ไร่

ประสานการปฏิบัติงานกับเครือข่ายฯไฟป่าและผู้ร่วมโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชนในท้องที่รับผิดชอบ จนสิ้นภารกิจในครั้งนี้

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน