ธ.ก.ส.ร่วมงานเปิดตัวโครงการและพบปะเครือข่ายพันธมิตรฯ

39

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในงานเปิดตัวโครงการและพบปะเครือข่ายจัดงานมหกรรมสินค้าและบริการสุขภาพ “Thailand International Health Expo 2021” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายชัพพ์ คงมนต์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าร่วมงาน  ซึ่งงานมหกรรมสินค้าและบริการสุขภาพ “Thailand International Health Expo 2021” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2564 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อมุ่งยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ ซึ่ง ธ.ก.ส. มีการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการจัดทำบัตร Smart Card ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)