ชวนสมัครวิ่งน่านฟ้ารัน 2021

25

ขอเจิญจวนกุ๊ท่านเข้าฮ่วมงานวิ่งก๋ารกุศล น่านฟ้ารัน 2021ฮ่วมสัมผัสบรรยากาศของนาน้อยในหน้าฝน และฮับเสื้อกับเหรียญตี้งามบ่เหมือนไผ  กองประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เชิญชวนที่สนใจในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 64ที่โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มีจัดการแข่งขันระยะ 5 และ 10 กิโลเมตร

สมัครได้ที่  https://www.runlah.com/events/nfr21 ฮอมแฮงไว้มาป๊ะกั๋น น่านฟ้ารัน 11 กรกฎาคม

ติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/rtafnanfahrun/

 

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน