ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันชายแดนสาละวิน

34

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อม คณะ ได้บินตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งก่อนหน้านี้ โดยร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารวัชโรภาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบกองกำลังนเรศวร ด้าน จ.ตาก จากนั้นเดินทางต่อมายังพื้นที่ชายแดนสาละวิน บริเวณพระธาตุแม่สามแลบ ที่ทำการทางยุทธวิธี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36  โดยมี พันเอกชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7  พันเอกมงคล ปาคำมา รอง ผอ.กอรมน.จ.แม่ฮ่องสอน (ฝ่ายทหาร) นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย  และ พ.ต.อ.สุรกิจ ศรีมนัส รอง ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน ตลอดจน ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการทางยุทธวิธี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน