ไทย-กัมพูชาประชุมร่วมเปิดการค้าตลาดโรงเกลือ

181

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 มี.ค. 64 ที่ ห้องประชุมศุลกากรด่านพรมแดนคลองลึก  จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.สระแก้ว พร้อม พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา,นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ, พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12(ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12) ,พ.ต.อ.รุ่ง ทองมนต์ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว และ พ.ต.อ.ชนณพัฒน์  ศิริเลิศ ผกก.สภ.คลองลึกฯ พร้อม จนท.สาธารณสุขฯและ จนท.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้มาร่วมให้การต้อนรับ นายอุม เรียเตร็ย ผวจ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา  พร้อมคณะฯ จนท.ทหาร ตำรวจ ศุลกากร และ ตม.กัมพูชา กว่า 20 นาย ที่เดินทางเข้ามาร่วมประชุมหารือร่วม สระแก้ว-บันเตียเมียนเจย เพื่อหารือเตรียมการเปิดค้าขายบริเวณตลาดการค้าชายแดนบ้านคลองลึก(ตลาดโรงเกลือ) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ผลการหารือร่วมกันทั้ง2ฝ่าย ทั้งเรื่องการอนุญาตให้ชาวกัมพูชา และแรงงานกัมพูชา เข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องมีหนังสือเดินทางหรือหนังสือผ่านแดนอย่างถูกต้องและต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางการไทย และต้องมีหนังสือรับรองการตรวจโควิดก่อนเดินทาง72ชั่วโมง และยังต้องเข้ารับการกักตัว14วัน ณ.สถานที่กำหนด โดยจะมีการตรวจหาเชื้อจำนวน 2 ครั้ง หากตรวจหาเชื้อรวม 2 ครั้ง แล้วไม่พบเชื้อจึงจะอนุญาตเข้าประเทศไทยได้ และจะต้องอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า90วัน ด้วย

ทั้งนี้การหารือกันในวันนี้ฝ่ายกัมพูชาจะต้องรายงานไปยังรัฐบาลกัมพูชาเพื่อขอความเห็นชอบก่อน ส่วนฝ่ายไทย จังหวัดสระแก้ว ต้องนำรายงานการหารือส่งให้ ศบค.เพื่อเห็นชอบก่อนเช่นกัน

ชัชวาลย์  โสภาพันธ์ จ.สระแก้ว/รายงาน