รับมอบรถทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อชาวระยองฟันดี

57

เวลา 09.00 น.วันที่ 8 มีนาคม  นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.ระยอง เป็นตัวแทนรับมอบรถทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อชาวระยองฟันดี โดยมี นายแพทย์สุนทร  เหรียญภูมิการกิจ สสจ.ระยอง นายแพทย์ไชยสิทธิ์  เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง ผู้บริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย ต.เชิงเนิน อ.เมือง ระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย กล่าวว่า รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ได้งบสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 10 ล้าน 1 แสนบาท  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น แต่ยังพบว่าประชาชนมีความต้องการในการเข้าถึงบริการทันตกรรมมากขึ้น  การออกให้บริการทันตกรรมไม่ทั่วถึงชุมชน สิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยในการออกหน่วยเคลื่อนที่ เครื่องมือทันตกรรมมีน้ำหนักมาก ขนย้ายลำบาก เครื่องมือชำรุดในการขนย้าย ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา  โดยเป้าหมายของรถทันตกรรมเคลื่อนที่ จัดบริการเชิงรุก 240 ครั้งต่อปี สนับสนุนการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้สมพระเกียรติ เพื่อดูแลประชาชนตลอดปี จัดบริการเชิงรุกในโรงเรียนประถมศึกษา/ชุมชน บริการประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก ตรวจฟัน X-rayฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน