ฟุตบอลกระชับมิตรเกษตรจังหวัดภาคเหนือ กับ ทีม VIP อุตรดิตถ์

43

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 7 มีนาคม 64 ที่สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) จัดการแข่งขันฟุตบอล  11 คน แมชกระชับมิตร ระหว่าง ทีมเกษตรจังหวัดภาคเหนือ กับ ทีม VIP อุตรดิตถ์โดยมี นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ หัวหน้าทีมฟุตบอล VIP อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พล.ต.ต. วิบูลย์ สีสุข รอง ผบช.สกพ. สนง.ตำรวจแห่งชาติ และนายวินัย  ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าทีมฟุตบอลเกษตรจังหวัดภาคเหนือ ให้มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ให้บุคลากร ทั้งสองฝ่าย สร้างความสามคคีและ เพื่อต้องการ ให้มีการออกกำลังกาย

นายวินัย   ลักษณะวิลาศ  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าว่า สำหรับการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก รอง ผวจ.อุตรดิตถ์และทีม VIP อุตรดิตถ์ ได้มาร่วมการแข่งขัน  โดยได้มีการรวมตัวกัน ของข้าราชการ บุคคลากร ในระดับจังหวัด และบุคคลากรของเกษตรจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งตนพึ่งมารับตำแหน่งเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์คนใหม่มาเมื่อไม่นานนี้เอง จึงได้ปรึกษากันหลายฝ่าย  เพื่อที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอล “แมชกระชับมิตร “ขึ้น ซึ่งน้องๆของสำนักงานการส่งเสริมการเกษตร ของเกษตรภาคเหนือในหลายจังหวัด อาทิ จ.อุตรดิตถ์ ลำพูน ลำปาง เป็นต้น และอีกหลายจังหวัดที่ได้ดึงกันมา เพื่อที่จะได้เชื่อมสัมพันธ์ไมตรี และสร้างความสมัคคี แต่ที่สำคัญอยากให้ทุกคนออกกำลังกาย ที่ทุกคนต้องดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่แล้ว หลังจากการแข่งขันแมชนี้ ก็คงจะต้องจัดการแข่งขันแบบนี้กันอีก เพื่อบุคคลากรทั้งสองฝ่ายจะได้พบปะกันและรู้จักกันมากขึ้น ในการทำงานร่วมกัน สำนักงานส่งเสริมการเกษตร หรือเกษตรจังหวัดที่ต้องทำงานพื้นที่ก็จะได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย ทั้งนี้ การแข่งขันฟุตบอลในแมชต่อๆไป อาจจะมีการเปลี่ยนหรือหมุนเวียนไปยังสถานที่แข่งขันของแต่ละจังหวัดของภาคเหนืออีกด้วย

ประสิทธิ์   ผึ้งสุข   จ.อุตรดิตถ์/รายงาน