วธ.อุตรดิตถ์ จัด ถนนสายวัฒนธรรมลาวเวียงหาดสองแคว

70

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  64 เวลา 17.30 น. นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ ร่วมกับชุมชนคุณธรรม บวร on tour บ้านหาดสองแคว นำโดย นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมลาวเวียงหาดสองแคว ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประกอบด้วย การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน และอาหารพื้นถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดการทำอาหารพื้นถิ่น เมนู ผัดบักมี่ ซึ่งดำเนินการจัดงานในวันที่  5-6 มีนาคม 64 โดยกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ จะดำเนินการในทุกวันศุกร์และเสาร์สัปดาห์แรกของเดือนทุกเดือน เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อทุนทางวัฒนธรรม สร้างความสุข ความภาคภูมิใจ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนโดยรวม ภายใต้การขับเคลื่อนของพลัง บวร

 นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ชุมชนคุณธรรม บวร on tour บ้านหาดสองแควแห่งนี้ ถือเป็นชุมชนต้นแบบพลังบวร ที่มีความเข้มแข็ง 1 ใน 100 ชุมชนของประเทศ ซึ่งมีอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่น สามารถนำมาต่อยอดสร้างกิจกรรมและพัฒนาเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งอาหารพื้นถิ่นที่น่าสนใจและทดลองชม ชิม ใช้มากมาย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจมาเยี่ยมเยือนหรือมาท่องเที่ยวให้กำลังใจพี่น้องลาวเวียงชาวชุมชนบ้านหาดสองแควได้เช่นนี้ ทุกวันศุกร์และเสาร์สัปดาห์แรกของเดือน

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน