สื่อมวลชนน่าน มอบทุนการศึกษา วันนักข่าว

31

5 มีนาคมทุกๆ ปีเนื่องในวันนักข่าว หรือวันสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  คณะสื่อมวลชนในจังหวัดน่าน   ประกอบด้วย สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน  และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อสาธารณะ และร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญบุญกุศลทางพุทธศาสนา ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่นักข่าวผู้วายชนม์   ที่วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  พร้อมมอบวัตถุมงคล ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน นำโดย พันเอกพยอม บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลภาคเหนือ นายสมชาย จินาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน นางสาวพยอม คำมุง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน พันตรีพิบุญชัย ณ ลำพูน ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน  จากนั้นร่วมกับ กัลยามิตรพิชิตโควิดน่าน มอบทุนการศึกษาทุนละ 500 บาท จำนวน 50 ทุน รวมทุน 25,000 บาท มอบหอพระ (ที่หน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ 31และกรมทหารพรานที่ 33 นำกำลังพลมาช่วยในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสนับสนุนการก่อสร้างภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิตโควิดฯน่าน

คณะของนายจิรายุ ฑีฆาวงค์ ได้ เลี้ยงอาหารกลางวัน เลี้ยงขนม ไอศกรีม และมอบอุปกรณ์การเรียน ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ทุระกันดาร จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านปางหก โรงเรียนบ้านสบปืน โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น และโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  โดยมี นายคเนศ คำนนท์ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย ดร.วรรณที ศรีโนนผา รอง.ผอ.สพป.น่าน เขต 2, นายหน่อแก้ว อุทธิยา รองนายก อบต.ห้วยโก๋น นางนิลัดดา เพตะกอน ผอ.โรงเรียนบ้านปางหก,นางสุพรรณ เมฆแสน ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว,นางมนัสนันท์ ทายา ผอ.โรงเรียนบ้านสบปืน,นายประเสริฐ ไชยเด็จ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น,นายบุญยืน สุยะ ผู้ใหญ่บ้านปางหก,นายอุดม หอมดอก ผู้ใหญ่บ้านปิน ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มาร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังสร้างความดีใจ ให้กับเด็กนักและครู เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางเครือข่ายกัลยามิตรพิชิตโควิด ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจมอบของให้ จนท.ที่ประจำด่านชายแดน และพร้อมเยี่ยมชมโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขอหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 อำเภอปัวจังหวัดน่าน

ส่วนในช่วงภาคค่ำ คณะสื่อมวลชนในจังหวัดน่าน ก็ได้จัดงานเลี้ยง เพื่อขอบคุณ ส่วนราชการภาครัฐเอกชน และ คณะสื่อทุกแขนงที่ได้เคยร่วมงานการประชาสัมพันธ์ในหน้าที่ สื่อสารมวลชน มา ด้วยดี ตลอดมาทั้งปี เพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันตลอดไป

 

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน