“เที่ยวดีมีคืน” เฟส 1 ททท. ระยอง เที่ยว 600 คืน 300

201

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานระยอง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดมอบE-Voucher(คูปองอิเล็กทรอนิกส์) มูลค่า300บาทให้แก่นักท่องเที่ยวที่มากินเที่ยวพักผ่อนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดระยอง ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวดีมีคืน”

นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อํานวยการ ททท. สํานักงานระยอง กล่าว  ภายหลังจากจังหวัดประกาศคลายล็อกมาตรการต่างๆ รวมถึง ยกเลิกการใช้เอกสารรับรองการเดินทางเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ททท. สํานักระยอง จึงกําหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด ระยอง ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวดีมีคืน” โดยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองทั้งในส่วนของ สถานพักแรม ร้านอาหารบนเกาะเสม็ด บริษัทนําเที่ยว/เรือนําเที่ยวที่ให้บริการแพคเกจดําน้ํา และสนามกอลฟ์ พร้อมใจให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กว่า 70 ราย

ทั้งนี้ นายอัครวิชย์ เทพาสิต กล่าวต่อว่า กิจกรรม “เที่ยวดีมีคืน” จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจ หมุนเวียนภายในพื้นที่จังหวัดระยอง อันเนื่องมาจากรูปแบบของกิจกรรมคือ เมื่อนักท่องเที่ยวลงทะเบียนรับ สิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เที่ยวดีมีคืน.com และทําการจับจ่ายใช้สอยกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กับททท. สํานักงานระยอง โดยมียอดเงินขั้นต่ำ จํานวน 600 บาท/ใบเสร็จ นักท่องเที่ยวจะได้ E-Voucher (คูปองอิเล็กทรอนิกส์) มูลค่า 300 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดในทันทีหรือจะเก็บส่วนลดดังกล่าวเพื่อไปใช้กับ สถานประกอบการอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการก็ได้เช่นเดียวกัน สําหรับสิทธิ์ดังกล่าว ททท. สํานักงานระยองจะ แบ่งประเภทออกเป็น สถานพักแรม จํานวน 1,500 สิทธิ์ ร้านอาหารบนเกาะเสม็ด จํานวน 1,500 สิทธิ์ แพคเกจกิจกรรมดําน้ำ จํานวน 1,500 สิทธิ์ และสนามกอล์ฟ จํานวน 1,500 สิทธิ์ และสําหรับนักท่องเที่ยว ที่มาเป็นหมู่คณะ 20 คน ขึ้นไป หรือจากองค์กร/ หน่วยงานต่างๆ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชุมชนและทํากิจกรรม CSR อีก 1,500 สิทธิ์ รวมทั้งหมด 7,500 สิทธิ์

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงจากททท.สํานักงานระยอง ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 038-655-240 ถึง 1 หรือทางเพจ Facebook: ททท.สํานักงานระยอง

นิตยา  ทุมมานนท์  จ.ระยอง /รายงาน