บุคคลตัวอย่างแห่งปี/รางวัลความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

50

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 เข้ารับรางวัลรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประจำปี 2564 และรับรางวัลโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักองค์กรที่ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประจําปี 2564 จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดี โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นประธานมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

สำหรับผลงานเป็นที่ประจักษ์ อาทิ เป็นหัวหน้าชุดส่งกลับทางอากาศภารกิจถ้ำหลวงช่วยเหลือ 13 ชีวิต นักฟุตบอลและผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ได้รับโล่วิจัยดีเด่น จากวิทยาลัยการทัพบก เรื่อง”การเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ ในการบรรเทาภัยพิบัติทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพของกองทัพบก”พัฒนาทีม MERT ทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง ฝึกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและดูแลผู้ประสบภัยทางอากาศยาน พัฒนาทีมช่วยเหลือและกู้ภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และพัฒนาโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ให้เป็น 1 ใน 2 โรงพยาบาลกองทัพบกที่สามารถตรวจหาเชื้อ SAR-CoV-2 ที่ได้รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความสามารถในการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 สร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข  จ.อุตรดิตถ์  /รายงาน