เปิดสัญญาณไฟจราจร ช่วยลดอุบัติเหตุและการสูญเสีย.

84

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อม  นายอัศนีย์ สุภานัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี นายสมบัติ เทพรส นายก อบต.เขาขลุง นายประสงค์ ตันอำนวย กำนัน ต.เขาขลุง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดสัญญาณไฟจราจร (ไฟเขียว-ไฟแดง) บริเวณสี่แยกบ้านสัมมาราม ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง นายอัครเดช กล่าวว่า ด้วยปัญหาอุบัติเหตุบริเวณสี่แยกบ้านสัมมาราม มักมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งพบว่าผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ที่ประสบอุบัติเหตุ ไม่ลดความเร็ว ขาดความระมัดระวัง ใช้ความเร็วเกินกำหนด ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยตนได้รับทราบปัญหาจึงได้ลงสำรวจพื้นที่ และผลักดันประสานของบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 1,955,000 บาท มาให้แขวงการทางราชบุรี ดำเนินการสร้างสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกบ้านสัมมาราม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนนของประชาชนต่อไป.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน