ทหารเปิดยุทธการ“ราษฎร์รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

51

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564  ที่ลานอนุสาวรีย์วีรไท ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร พลตรี ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เป็นประธานเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564 และปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ จ.สกลนคร ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ใทบ.29 พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมบูรณากาโครงการ“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” โดยมีส่วนราชการมาร่วมได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร, อบจ.สกลนคร เทศบาลนครสกลนคร กรมทหารราบที่ 3  และ ร.3 พัน 1 ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วม ซึ่ง ผบ.มทบ.29 ได้กล่าวให้โอวาทกำลังพล ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.งิ้วด่อน หลายหมู่บ้าน

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน